REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAZADII

z dnia 10.10.2018 roku

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.kazadii.pl prowadzony jest przez firmę:

KAZADII Dominik Sikorski z siedzibą pod adresem: ul. Nowa 2, 26-800 Sucha , posiadającą NIP: 798-148-21-94 oraz REGON: 386760714.

 1. Sklep https://www.kazadii.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów na odległość, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 3. Dla każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu.
 4. Zamówienia w sklepie https://www.kazadii.pl realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 5. Zamówienia realizowane są standardowo w przeciągu 24 h od momentu wpłynięcia zamówienia do sklepu lub zaksięgowania płatności. Jeżeli z jakichś względów czas realizacji zamówienia ma ulec wydłużeniu klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 6. Umowa sprzedaży pomiędzy klientem, a sklepem https://www.kazadii.pl może być zawarta poprzez:

– złożenie zamówienia online za pośrednictwem sklepu
– złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres sklepu
– złożenie zamówienia telefonicznie

 1. Zamówienia składane poprzez platformę sklepu przyjmowane są do realizacji 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

III. OFERTA

 1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep https://www.kazadii.pl są nowe i oryginalne.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie https://www.kazadii.pl podawane są w polskich złotych oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Buty mogą posiadać śladowe ilości kleju lub innych surowców wykorzystywanych do produkcji obuwia. Ślady te nie podlegają reklamacji.
 4. PŁATNOŚCI
 5. Klient realizujący zamówienie w https://www.kazadii.pl ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

– płatność za pomocą przelewu bankowego
– płatność przy odbiorze przesyłki

1.1 Przelew bankowy zrealizowany powinien być z wykorzystaniem poniższych danych:

– nr rachunku: 80 1090 2835 0000 0001 4679 2285
– dane odbiorcy: KAZADII Dominik Sikorski
– tytuł przelewu: numer zamówienia

 1. DOSTAWA
 2. Klient realizujący zamówienie w sklepie https://www.kazadii.pl ma możliwość wyboru następujących metod dostawy zamówionego towaru (w nawiasach podane koszty dostawy):

– wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej (15 zł)
– wysyłka pobraniowa za pośrednictwem firmy kurierskiej (20 zł)

 1. Zamówienia realizowane są standardowo w przeciągu 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku wyboru metody płatności w formie przedpłaty w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowy. W przypadku wyboru metody płatności przy odbiorze przesyłki natomiast w momencie wpłynięcia zamówienia do sklepu.
 2. 24 godzinny okres realizacji zamówienia może w wyjątkowych sytuacjach ulegać wydłużeniu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed dokonaniem zakupu.
 3. Termin otrzymania przesyłki jest zależny od długości czasu dostawy. Orientacyjny czas dostawy to:

– dla wysyłek realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej: do 24 godzin (w dni robocze)

 1. ZWROTY I REKLAMACJE
 2. Kupujący posiada prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z zakupionym produktem.

1.1. Zgłoszenie chęci zwrotu towaru powinno być dokonane poprzez przesłanie odpowiedniego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

1.2. Aby zwrot zakupionych towarów został skutecznie przyjęty muszą one zostać odesłane w nienaruszonym stanie, do przesyłki powinna być załączona faktura sprzedaży.

1.3. Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym towarem, spełniającej wyżej wymienione wymogi koszt zakupionych produktów zwracane są na wskazany przez kupującego rachunek w terminie 10 dni.

1.4. Koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa kupujący.

1.5. Zwracane produkty należy odesłać na adres (tylko do zwrotu produktów):

KAZADII Dominik Sikorski

Ul. Nowa 2

26-800 Sucha

 1. Każdy zakupiony w sklepie https://www.kazadii.pl produkt objęty jest rocznym okresem gwarancji.

2.1. Zgłoszenie chęci reklamacji towaru powinno być dokonane poprzez przesłanie odpowiedniego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

2.2. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego dokonywane jest w terminie do 14 dni roboczych.

2.3. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne kupujący może wybrać pomiędzy możliwością naprawy produktu lub wymiany na nowy wolny od wad.

2.4. Reklamowane produkty należy odesłać na adres (tylko do produktów odsyłanych w ramach reklamacji)

KAZADII Dominik Sikorski
ul. Nowa 2
26-800 Sucha

2.5 Roczna gwarancja udzielana przez https://www.kazadii.pl nie wyłącza zastosowania ewentualnej gwarancji udzielanej przez producenta, jak również prawa do rękojmi wynikającego z przepisów prawa.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, że:

– administratorem danych osobowych jest: KAZADII Dominik Sikorski ul. Nowa 2, 26-800 Sucha;

– podanie danych osobowych jest dobrowolne

– każda osoba, której dane osobowe znajdują się w bazie sklepu posiada prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji oraz usunięcia.

*Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

W szczególności:

1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

*Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

*Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

*Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

*Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument polityki prywatności.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do prawidłowego działania strony sklepu https://www.e-kazadii.pl wymagana jest przeglądarka: Internet Explorer od wersji 8.0, Mozilla Firefox od wersji 7.0, Opera od wersji 8.0, Chrome od wersji 15.0
 2. Kontakt ze sklepem https://www.kazadii.pl możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kazadii.pl , formularza kontaktowego na stronie sklepu, telefonicznie pod numerem: +48 781-414-602  oraz listownie pod adresem: KAZADII Dominik Sikorski ul. Nowa 26-800 Sucha.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym https://www.kazadii.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz udzieleniem zezwolenia na wykorzystanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.